друк сторінки

Органiчнi коагулянти EXTRAFLOCK™

ТУ У 24.1-19155069-014:2011

Органічні коагулянти EXTRAFLOCKТМ є низькомолекулярними поліелектролітами. На відміну від неорганічних коагулянтів, механізм дії органічних коагулянтів ґрунтується на явищі адсорбції молекулярних ланцюжків на частках  абруднень із наступним утворенням сполучних містків (зв’язків) між ними.
Вибір типу і марки коагулянту здійснюється на підставі  практичного досвіду застосування полімерних реагентів і коригується шляхом лабораторних випробувань.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Підготовка питної води, згущення й зневоднення осаду, утвореного при очищенні госпфекальних і стічних вод; утримання волокон у виробництві паперу й картону.

ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ КОАГУЛЯНТІВ ДОЗВОЛЯЄ:

–– знизити час утворення пластівців;
–– зменшити витрати неорганічних коагулянтів;
–– скоротити об’єм осаду, що утворюється після коагуляційно-флокуляційної обробки;
–– підвищити здатність осаду до зневоднення;
–– підвищити ефективність і стабільність очищення води.

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:

–– молекулярна маса від 10 000 до 1 000 000 а.о.м.;
–– сумісність при змішуванні з неорганічними коагулянтами;
–– виняткова стійкість при зберіганні.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ КОАГУЛЯНТІВ:

–– високий катіонний заряд, необхідний для дестабілізації негативно заряджених колоїдних часток і забезпечення швидкого утворення пластівців;
–– відносно низька в’язкість, що необхідна для забезпечення найкращого розподілу полімеру в оброблюваній воді.

 

Коагулянти на основі полідіалілдиметиламоній хлориду (PD) у вигляді твердих речовин і рідких розчинів EXTRAFLOCK
Серія PD: 50,60
Коагулянти на основі поліамінів (РА) у рідкій формі EXTRAFLOCK
Серія РА:
25, 40, 100, 200, 300, 500, 650, 1000, 3000, 3500

ЗАСТОСУВАННЯ:

У вигляді водних розчинів із концентрацією 0,05-0,5 %. Для уточнення питань, щодо застосування органічних коагулянтів EXTRAFLOCKТМ звертатися до інженерів із впровадження реагентів.

ПАКУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Фасування коагулянтів здійснюється в мішки по 25 кг із поліетиленовим вкладишем або в мішки МКР місткістю 700-800 кг (для порошкоподібних) і контейнери eco-bulk місткістю 1 м3 (для емульсій). Транспортування коагулянтів здійснюється всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Органічні коагулянти всіх типів і марок зберігаються в пакуванні виробника якнайдалі від кислот, лугів, горючих матеріалів і сильних окисників. Необхідно уникати потрапляння вологи.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

Тверді речовини – 24 місяці з дати виготовлення; рідкі речовини – 6 місяців із дати виготовлення. Після розкриття тари продукт повинен бути використаний протягом чотирьох тижнів від дати розпаковування.

Завантажити паспорт продукту