друк сторінки

Робота з нами

Метою Компанії є ефективна, відповідальна   і прибуткова діяльність в хімічній, будівельній і деяких інших галузях промисловості.

Головне завдання полягає в тому, щоб забезпечити  прибуткове виробництво і постачання, враховуючи при цьому екологічний і соціальний аспекти.

В основі діяльності  Компанії лежать її корпоративні цінності, які дозволяють вести бізнес відповідно до високих етичних стандартів. Компанія усвідомлює, що її репутація залежить не лише від неухильного дотримання вимог українського, міжнародного законодавства і забезпечення прав людини. В значній мірі репутація і успіхи Компанії базуються на соціальній відповідальності і прихильності морально-етичним нормам і правилам.

Головні загальнолюдські принципи – чесність, порядність і пошана до людей – визначають все, що ми робимо.

Ми чітко розуміємо, що успіх Компанії цілком залежить від людей, що працюють в ній.

Наші працівники - цінний актив, завдяки якому зростає ефективність і вартість активів Компанії.

Співробітники Компанії розділяють такі основні цінності, як  чесність, порядність і пошану до людей. Ми також глибоко переконані у важливості таких фундаментальних понять, як довіра, відвертість, уміння працювати командою, професіоналізм і гордість за свою справу.

Основоположними корпоративними цінностями Компанії є:

ефективність

формування надихаючої робочої атмосфери, при якій кожен працівник зможе відчувати відповідальність за результати діяльності і репутацію Компанії і при цьому розраховувати на увагу Компанії до своєї особи при виконанні трудових обов'язків. Компанія усвідомлює свій борг і свою відповідальність перед засновниками і партнерами, тому прибутковість і ефективність діяльності, досягнення результатів, як очікуваних, так і перевершуючи чекання, є для неї безперечною цінністю.

персонал

головною цінністю Компанії  є її працівники. Все, що робить Компанія, – робиться людьми і для людей. Якість персоналу, можливості для розкриття талантів і здібностей працівників, уміння використовувати їх на користь Компанії і самого працівника - непорушна умова різносторонніх успіхів   в досягненні заявлених цілей.

соціальна відповідальність

усвідомлюючи відповідальність перед всіма зацікавленими сторонами, Компанія проводить соціально відповідальну політику з питань праці, зайнятості, виробничих стосунків, надає підтримку працівникам, інвалідам, ветеранам, проводить широку доброчинну і спонсорську діяльність.

моральність

у своїй різноплановій діяльності Компанія не просто формально слідує законам і наміченим цілям. Для Компанії важливо і те, як і в ім'я чого вона працює. Слідуючи своєму призначенню, Компанія  здійснює свою діяльність на основі чесності і справедливості, шанобливості і порядності. Для діяльності Компанії неприйнятні зневага і результат за будь-яку ціну.

Компанія потребує високого професіоналізму своїх працівників і готова сприяти  його розвитку. Вона створює всі умови для тих, хто небайдужий до рівня своєї професійної підготовки, не стоїть на місці і готовий, йдучи в ногу з часом, освоювати нові знання і технології, нові форми організації праці. Компанія розвиває інноваційні здібності працівників, формує умови для обміну і поширення передового досвіду, нових знань, новаторських ідей, проектів і розробок.

переглянути вакансії